Bani de la stat pentru productia nationala de produse si materiale de constructii, prin Programul “CONSTRUCTPLUS”

Bani de la stat pentru productia nationala de produse si materiale de constructii, prin Programul “CONSTRUCTPLUS”

Prin Ordonanța de urgență a fost aprobata finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, propusă de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții intrata in vigoare in data de 7 iulie 2023.

Programul CONSTRUCTPLUS are ca scop sprijinirea sectorului de producție a produselor și materialelor de construcții prin acordarea de ajutor de stat, pe o perioadă de cinci ani, între 2023 și 2027.

Schema de ajutor de stat vizează susținerea investițiilor private în extinderea capacităților de producție pentru produse și materiale de construcții. Obiectivele includ reducerea deficitului comercial din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate și creșterea producției interne de produse și materiale de construcții.

Finanțarea va fi acordată în limitele bugetului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prevăzute în legile bugetare anuale. Pentru anul 2023, suma alocată este de 150 de milioane de euro echivalent în lei.
Sursa: www.juridice.ro/

Art. 4

(1) Obiectivul Programului prin care se asigură susţineri financiare este dezvoltarea regională şi urmăreşte:

a) reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcţii;

b) stimularea investiţiilor în judeţele mai puţin dezvoltate;

c) creşterea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), prin Program se finanţează următoarele tipuri de investiţii:

a) investiţie iniţială, astfel cum este definită la art. 3 pct. 13;

b) investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică circumscrisă obiectivelor Programului, astfel cum este definită la art. 3 pct 14.

Art. 5

1) Susţinerea financiară a tipurilor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (2) constă din ajutor de stat regional nerambursabil.

(2) Ajutorul de stat regional nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de maximum 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din valoarea investiţiei şi fără a depăşi intensitatea maximă a ajutoarelor de stat prevăzută în Harta regională autorizată de Comisia Europeană prin Decizia C (2021) 9750 final din 20.12.2021, cu completările ulterioare, şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Harta Regională pentru România.

(3) Beneficiarii ajutorului de stat regional nerambursabil în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiţie, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public, cu respectarea regulilor privind intensitatea ajutorului de stat prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta schemă.

(4) În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.

LASĂ UN COMENTARIU

Your email address will not be published. Required fields are marked *