Cand si cum se face receptia finala a unei constructii

Cand si cum se face receptia finala a unei constructii

O etapa importanta din constructia unei case o reprezinta finalizarea acesteia, moment in care se realizeaza si procesul-verbal de receptie.
Receptia lucrarilor de constructii se efectueaza de investitor si in prezenta reprezentantului autoritatii publice care a emis autorizatia de construire, a proiectantului si a executantului. Investitorul are dreptul de a desemna si alti specialisti care s-ar putea afla in momentul receptiei.

Cartea tehnica a constructiei este constituita si din documentatia de executie a constructiei dar si toate documentele privitoare la realizarea acesteia.
Cartea tehnica este un document foarte important care este predat proprietarului constructiei si in care proprietarul va trebui sa consemne orice modificare care este adusa constructiei pe parcursul exploatarii acesteia.

Cine face receptia lucrarilor de constructii?

Prin actul de receptie se certifica ca executantul si-a onorat sarcinile si obligatiile specificate in contract si care sunt in confortmitate cu documentatia de executie.

Receptia lucrarilor de constructie trebuie sa se faca la orice categorie, cum ar fi: consolidare, reparatii capital, modernizare si modificare. Aceasta este obligatorie si se efectueaza atat la lucrari noi cat si la cele de modificare sau de modernizare.

In momentul in care executantul a anuntat data de finalizare a lucrarii de constructie, investitorul are termen de 30 de zile in care poate realiza receptia. Data stabilita este comunicata tuturor membrilor din comisie, adica executantului si proiectantului.

Comisia de receptie va examina obligatoriu

1, Respectarea prevederilor din autorizatia de construire si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente.

2. Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice cu respectarea cerintelor fundamentale, conform legii.

3. Terminarea tuturor lucrarilor care sunt mentionate in contractul de lucrari incheiat intre investitor si executant in documentatia anexata la contract.

4. Existenta devizului general actualizat la terminarea lucrarilor dar si a tuturor documentelor care trebuie sa certifice valoarea calculata de autoritatea administratiei publice competente si care la randul ei a emis autorizatia de construire in vederea regularizarii taxei de autorizare

5. Adeverinta eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C, aceasta se confirma prin platile efectuate, mai exact este necesar sa se verifice daca investitorul a virat catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C sumele aferente cotelor care sunt mentionate in Legea nr. 50/ 1991.

6. Existenta certificatului de performanta energetica

7. Procesul- verbal de receptie partial, prevazut in cazul preluarii de catre investitor a unei parti din constructie, pe stadiul fizic de executie.

8. Referatele pe anumite specialitati care sunt intocmite de proiectant dar si de dirigintele de santier cu privire la modul in care lucrarea a fost conceputa.
Sursa: bctr.ro/

O abordare noua in sectorul constructiilor

LASĂ UN COMENTARIU

Your email address will not be published. Required fields are marked *